old - Gradnja objektov

Gradbena operativa (v sklopu enote Nizke Gradnje) izvaja predvsem dela s področja gradnje in modernizacije državnih in lokalnih cest, sanacije in gradnje objektov nizkih gradenj, obnove komunalne infrastrukture, elektroenergetskih omrežij in telekomunikacijskih vodov.

Cerkno - Želin frlanov most Proces gradnje objektov vključuje medsebojno sodelovanje vseh strokovnih služb tehničnega področja družbe, ki posredno in neposredno vplivajo na samo gradnjo.

Projektno dokumentacijo s tehnološkimi elaborati in operativnimi plani pripravljajo v oddelku Projektiva in priprava dela, medtem ko področje Marketing pripravlja ponudbe in pogodbe za izvedbo del.

baška grapa