Cestne baze

Letno in zimsko vzdrževanje cest izvajamo v petih cestnih bazah v sklopu Enote Vzdrževanje cest in sicer:

1. CB AJDOVŠČINA - območje vzdrževanja obsega državne ceste na območju občin Vipava in Ajdovščina, na katerih sta v zimskem času zaradi sneženja in burje najbolj problematična odseka Razdrto – Podnanos in Col – Črni vrh.
2. CB IDRIJA – območje vzdrževanja obsega državne ceste na območju občin Idrija in Cerkno.
3. CB GORICA - območje vzdrževanja obsega državne in občinske ceste v Mestni občini Nova Gorica ter občinah Šempeter – Vrtojba, Brda in Miren – Kostanjevica.
4. CB TOLMIN – območje vzdrževanja obsega državne ceste v občinah Tolmin in Kobarid, na občinskih cestah pa izvajamo letno vzdrževanje v Občini Tolmin, zimsko vzdrževanje pa v Občini Kobarid.
5. CB BOVEC - območje vzdrževanja obsega državne in občinske ceste na območju Občine Bovec. Cesti na mejni prehod Predel in preko prelaza Vršič sta v zimskem času za vzdrževanje najzahtevnejša odseka zaradi nevarnosti proženja snežnih plazov.
6. CB LOGATEC - območje vzdrževanja obsega državne ceste na območju občin Logatec, Vrhnika, Žiri, Borovnica in Brezovica.

Za postavitev, vzdrževanje in obnavljanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije ter opreme cest skrbi Enota signalizacija.