Proizvodnja za elektrodistribucijo

Proizvodnja prefabriciranih elementov za elektro distribucijo (centrifugiranih armiranobetonskih drogov in drogovnikov ter klešč, konzol) poteka v popolnoma kontroliranem okolju. Tekoče kontrole se izvajajo na vhodnih materialih, proizvodni opremi, proizvodnih procesih in končanih proizvodih.

Proizvajalec dodatno k zahtevam standarda izvaja poostreno kontrolo vhodnih materialov. Poleg standardnih testov betona in armature izvaja tudi stalen nadzor nad kvaliteto uporabljenih agregatov in sicer s kontrolo granulometrične sestave in vsebnosti vlage.

Največja referenca za kvaliteto izdelanih proizvodov pa je zadovoljstvo največjega kupca, ki dobavljene drogove skozi celo leto izpostavlja strokovnim dimenzijskim in mehanskim kontrolam ter kontrolam materialov.

 

Informacije in naročila:

IZTOK BADALIČ, program elektro distribucija

E-nasov: iztok.badalic@kolektor.com

GSM: +386 31 777 798

FAKS: +386 5 338 48 04

 

Reference:

Elektro Primorska

Elektro Celje

Elektro Maribor

Elektro Ljubljana

 

KATALOGI ponudbe - kliknite "predstavitev"

 

Reference