Predstavitev

   

CENTRIFUGIRANI ARMIRANOBETONSKI DROGOVI za NN in SN elektro omrežja pridobljen CE certifikat.

 

Široke izkušnje pri uporabi in številni prestani testi uvrščajo armiranobetonske centrifugirane drogove med najprimernejše za izvedbo NN in VN omrežji. To dokazujejo tudi naslednja dejstva:

katalog drogovi

 • vrhunska kvaliteta betona, ki je skozi proces centrifugiranja kvalitetno vgrajen brez zračnih mehurčkov in segregacijskih mest;

 • enakomerna in natančna lega armature je dosežena z uporabo pol avtomatiziranega procesa vezanja armaturnih košev;

 • visok vztrajnostni moment prereza droga, ki ga zagotavlja primeren prerez posameznega droga ter nizka teža droga, ki je rezultat enakomerne odprtine po celotni dolžini;

 • visoka odpornost na atmosferske vplive, ogenj, mehanske poškodbe ter napade insektov, z optimalno togostjo glede na nameravano uporabo;

 • enostavna postavitev; kvaliteta uporabljenih materialov omogoča dvigovanje primerno starega droga direktno iz horizontalne lege;

 • proizvodni proces omogoča uvedbo različnih specialnih drogov za posamezne specifične rešitve;

 • proizvodni proces poteka v obvladovanem okolju, kar omogoča visoko raven notranje kontrole uporabljanih materialov, procesov in končanih proizvodov.

   

   

  Proizvodni proces omogoča vgradnjo različnih insertov, kot so:

 • RF matice

 • Luknje različnih premerov za izolatorje

 • < >

  Oznako tipa droga;

 • Oznako proizvajalca;

 • Leto proizvodnje.

 • CE oznako (certifikata)

   

  KONZOLE

  katalog konzole

  Konzole pritrjene na drogove prečno z izvrtinami za pritrjevanje izolatatorjev (kasneje  žice za prenos električnega toka)

   

  Za konzole imamo pridobljen CE certifikat.

   

  Vsaka konzola je označena s plastično ploščico, ki je ulita v konzolo, le –ta pa vsebuje sledeče podatke:

 • tip konzole

 • oznako proizvajalca

 • leto proizvodnje

 • CE oznako (certifikata)

   

  KLEŠČE

  katalog klešče

  Betonske klešče so prefabricirani armiranobetonski montažni elementi, ki v paru služijo kot spodnji nosilni del lesenih drogov za električne vode.

   

  Izdelujejo se v statičnih kalupih na vibracijski mizi.

   

  Izdelujemo dva tipa: K- 20, K-30, K- 40.

   

  Pridobljeno imam STS certifikat (slovensko tehnično soglasje).

   

  Vsak del klešč  je označen s plastično ploščico ki je ulita v klešča in vsebuje sledeče podatke:

 • tip klešč

 • oznako proizvajalca

 • leto proizvodnje

 • STS oznako (certifikat)

   

   CENTRIFUGIRANI  DROGOVNIKI  

  katalog drogovniki

  Drogovniki so prefabricirani armiranobetonski montažni elementi, ki se uporabljajo pri nadzemnih elektro in PTT napeljavah za podaljšanje življenjske dobe lesenih drogov; izdelujejo se v centrifugalnih kalupih.

   

  Izdelujemo več tipov in dolžin: D-10, D-15, D-20.

   

  Pridobljeno imamo STS certifikat(slovensko tehnično soglasje).

   

  Vsak drogovnik  je označen s plastično ploščico ki je ulita v drogovnik in vsebuje sledeče podatke:

 • tip klešč

 • oznako proizvajalca

 • leto proizvodnje

 • STS oznako (certifikat)

nazaj na prejšnjo vsebino
Reference