Visoke gradnje

Kolektor CPG d.o.o.  je sodobna družba, ki se vedno bolj uveljavlja tudi na področju visokih gradenj. Z lastnim izkušenim in strokovnim kadrom ter kakovostnimi podizvajalci izvajamo vsa gradbeno obrtniška dela. Izvajamo novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije in energetske sanacije stavbnih objektov.

Proces gradnje objektov vključuje medsebojno sodelovanje vseh strokovnih služb tehničnega področja družbe, ki posredno in neposredno vplivajo na samo gradnjo.

Projektno dokumentacijo s tehnološkimi elaborati in operativnimi plani pripravljajo v oddelku Projektiva in priprava dela, medtem ko področje Marketing pripravlja ponudbe in pogodbe za izvedbo del.

 

Reference