Vzdrževanje in varstvo cest

V Kolektor CPG d.o.o. vzdržujemo državne ceste na severnem Primorskem ter na območju Cestne baze Logatec za upravljavca Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo ter občinske ceste v večini severno Primorskih občin. Izvajanje vzdrževanja cest predpisuje Zakon o javnih cestah s podzakonskimi predpisi ter občinski odloki.

Naše območje vzdrževanja cest je zelo raznoliko, saj so ceste speljane od 60 metrov (Nova Gorica) pa do 1611 metrov nadmorske višine (prelaz Vršič) ter najvišje ležeče ceste v državi, ceste na Mangart, ki se vzpenja na kar 2008 metrov nadmorske višine, tik pod vrh Mangarta.

Vzdrževanje cest obsega redno spremljanje stanja cest, vzdrževanje prometnih površin s čiščenjem vozišča in obcestja, vzdrževanje cestnih objektov in naprav za odvodnjavanje cest, postavljanje, vzdrževanje in obnavljanje horizontalne in vertikalne prometne signalizacije ter prometne opreme cest, zimsko vzdrževanje cest in zagotavljanje varnosti ob intervencijskih dogodkih oz. ob izvajanju del na cestah.

Enota Vzdrževanje cest izvaja letno vzdrževanje v okviru 6 baz in zimsko vzdrževanje cest v okviru 7 cestnih baz na območju Posočja, Baške grape, Idrijsko - Cerkljanskega območja, Goriških Brd, Trnovske planote, Vipavske doline in Krasa ter na območju cestne baze Logatec, vzdrževanje prometne signalizacije pa izvaja Enota Signalizacija (v okviru Enote Vzdrževanje cest).

Posebno pozornost v zimskem času namenjamo zagotavljanju prevoznosti cest ob neugodnih vremenskih razmerah. Zaradi reliefnih značilnosti našega območja je to še posebej zahtevno, saj se razmere stalno spreminjajo. Poleg snega, poledice in žleda je na našem območju, predvsem v Vipavski dolini, problem tudi burja. Podatki o trenutnem stanju na državnih cestah so stalno na voljo pri prometno informacijskem centru, na nekaterih odsekih cest pa nam trenuten pogled na cesto omogočajo postavljene kamere.

Soglasja in dovoljenja

 

 

 

Reference

  Odstranjevanje izruvanih dreves

  Popravilo ograje Straža

  Prvi sneg Vršič

  Vzdrževalna dela Cestna baza Idrija

  talna signalizacija

  košnja trave