Soglasja in dovoljenja

 

 

 

 

Za varovanje javnih interesov v območju varovalnega pasu cest pri izvajanju gradbenih in drugih posegov v prostor je potrebno pred pričetkom del od upravljavca javnih cest pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja, v katerih so podani pogoji, pod katerimi se določeni posegi lahko izvajajo. Za avtoceste in hitre ceste izdaja predpisana soglasja Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, za ostale državne ceste izdaja soglasja Direkcija RS za infrastrukturo, za občinske ceste pa pristojne občine.

 

 

 

 

 

 

 

 

nazaj na prejšnjo vsebino
Reference

  Odstranjevanje izruvanih dreves

  Popravilo ograje Straža

  Prvi sneg Vršič

  Vzdrževalna dela Cestna baza Idrija

  talna signalizacija

  košnja trave