Zaposlimo

Spletni obrazec je namenjen vsem, ki se želite zaposliti ali vpisati v našo bazo kandidatov za zaposlitev v naši družbi.


OSEBNI PODATKI


Ime* :


Priimek* :


Datum rojstva* :


Naslov* :


Poštna številka in kraj* :


Država :


Državljanstvo* :


Telefon* :


e-naslov* :


Delovno mesto, na katerega se prijavljate oz. se zanj zanimate:PODATKI O IZOBRAZBI


Navedite naziv šole in izobrazbo/poklic, ki ste ga pridobili ob zaključku šolanja!

Naziv srednje šole* :


Pridobljeni poklic srednja šola* :


Naziv višje, visoke šole :


Pridobljeni poklic :


Leto zaključka šolanja* :


Opomba :
V primeru, da študirate oz. nameravate nadaljevati šolanje ali se prijavljate za štipendijo, vpišite trenutni status


Znanja tujih jezikov


Računalniška znanja


Dodatna znanja, izobraževanja in usposabljanja

Navedite, katera znanja poleg formalne izobrazbe že imate.
(Naziv/vsebina izpopolnjevanja,tečaji, seminarji, delavnice ter trajanje)Ali imate opravljen vozniški izpit in katere kategorije?
DELOVNE IZKUŠNJE (začnite z navajanjem najnovejših izkušenj)

Vpišite dosedanje delovne izkušnje, redne in honorarne zaposlitve.
(organizacije, čas zaposlitve, delovno mesto, delovne naloge, kontakt referenčne osebe)Delovna doba (skupno število let zaposlitve) :Ali se nameravate še izobraževati?OPOMBE, VPRAŠANJA, KOMENTARJI
Izjava o resničnosti navedenih podatkov :

DA Izjavljam, da so podatki in informacije, ki sem jih posredoval-a resnični.

Soglasje za vpis v bazo podatkov (CPG, d.d. jamči diskretnost prijavljenih na mailing liste.):